ตามรายงานของผู้กำหนดนโยบายระดับสูงและการประชุมผู้เชี่ยวชาญในวอชิงตัน

ตามรายงานของผู้กำหนดนโยบายระดับสูงและการประชุมผู้เชี่ยวชาญในวอชิงตัน

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบผู้เข้าร่วมเห็นพ้องกันว่ามีส่วนเสริมที่สำคัญระหว่างการจัดการทางการเงินระดับภูมิภาคและ IMF เนื่องจากจุดแข็งและบทบาทที่สัมพันธ์กัน ผู้บรรยายกล่าวว่าการจัดการในระดับภูมิภาคจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ในขณะที่ IMF อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะให้การสนับสนุนในช่วงวิกฤตที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันวิกฤตในอนาคต IMF และหน่วยงานระดับภูมิภาคควรมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในประเทศสมาชิก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหาเงินทุนในระดับภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะมีความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคและข้อมูลเฉพาะของสมาชิก ความเป็นเจ้าของที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและการลดความอัปยศในหมู่ประเทศสมาชิกยังทำให้ข้อตกลงระดับภูมิภาคมีข้อได้เปรียบในการอำนวยความสะดวก

ในการประสานงานด้านนโยบาย เช่นเดียวกับในกรณีของสนธิสัญญาด้านความมั่นคงและการเติบโตในยุโรปผู้เข้าร่วมเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางว่าการเป็นสมาชิกสากลของ IMF ช่วยให้สามารถระดมทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากและกระจายความเสี่ยงได้ IMF ยังมีข้อได้เปรียบจากมุมมองข้ามประเทศทั่วโลกในการประเมินนโยบายและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในประเทศสมาชิก ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการจัดการวิกฤต

มุมมองที่ชัดเจนผู้เข้าร่วมมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นการดีกว่าที่จะกำหนดกรอบความร่วมมือ

ระหว่างการจัดการทางการเงินระดับภูมิภาคและ IMF ก่อนที่จะอยู่ภายใต้แรงกดดันของวิกฤตผู้บรรยายกล่าวว่าไม่มีแบบจำลองขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคนว่าเครือข่ายความปลอดภัยระดับภูมิภาคสามารถโต้ตอบระหว่างกันหรือกับเครือข่ายความปลอดภัยระดับโลกได้อย่างไร แต่หากมีการมองเห็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่เลวร้าย กฎจะต้องมีการกำหนดขึ้น ในช่วงเวลาที่ดี

ในเรื่องนี้ ผู้เข้าร่วมเสนอว่า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินทั่วโลก ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างการจัดการทางการเงินระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคควรได้รับการปรับให้เหมาะกับอาณัติเฉพาะและลักษณะการเป็นสมาชิกของแต่ละหน่วยงานระดับภูมิภาค

การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยกลุ่มประเทศอาเซียน+3 เพื่อปรับใช้ความคิดริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับบุคคลที่สามวิทยากรกล่าวว่าการทำงานร่วมกับไอเอ็มเอฟเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง เนื่องจากการดึงเงิน 80 เปอร์เซ็นต์ของกองทุนเชียงใหม่มีเงื่อนไขในการมีอยู่ของโปรแกรมที่ไอเอ็มเอฟสนับสนุนบทบาทการป้องกันวิกฤต

เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้เข้าร่วมอาเซียน+3 ยังเห็นขอบเขตในการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการป้องกันวิกฤตเชียงใหม่ที่เสริมวงเงินสินเชื่อแบบยืดหยุ่นหรือวงเงินสินเชื่อป้องกันของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF’s Flexible Credit LineหรือPrecautionary Credit Line ) และเพื่อพัฒนากลไกการเจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net